تور تركيبي تفليس+باتومي

تور تركيبي تفليس+باتومي

٧ شب و ٨ روز

٩ شهريور با قشم اير

((رفت تفليس برگشت از باتومي))

3* polo – 3* oscar 5.390

4* green point-sky georgia 6.090

4* hotizton-4* gng 6.220

4* sky georgia-4* green point 6.490

4* best western -4* legacy 7.600

5*betlem-5* sky tower 10.690

@zarshamgashtt

درباره نویسنده

client-photo-1
مدیر سایت

دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید